novinky

13.02.2012

Vláda navrhne zvýšení pomoci obětem trestných činů.

 »

Archív novinek

Co děláme?

  • Občanské sdružení POMOC S PRÁVEM.cz, o.s. pomáhá občanům domoci se svých práv, vynutit plnění povinností jiných a prosazovat principy právního státu.
  • Spolupracujeme s vybranými experty v jednotlivých oblastech práva, advokáty a odborníky z akademické oblasti.
  • Spolupracujeme rovněž i s těmi státními orgány, které chtějí přispět ke zkvalitnění výkonu veřejné správy.
  • Pomáháme občanům uplatnit jejich práva vůči státu, pokud je stát svými orgány, úředníky, soudci poškodil.
  • Prosazujeme přijetí přesných pravidel postupů dobré správy na centrálních orgánech státní správy, podporujeme přijetí zákonů ke zkvalitnění výkonu veřejné správy, prosazení pravidel individuální odpovědnosti konkrétních úředních osob.
  • Provádíme statistické šetření o rozsahu odškodňování na úrovni jednotlivých ministerstev, informujeme o důležitých právních sporech a výsledcích.
  • Ucházíme se o granty a dotace výzkumných studií, které realizujeme.

Kontaktujte nás

Čím dříve se o Vašem problému dozvíme, tím dříve jej můžeme řešit. Kontaktujte nás. Můžeme Vám pomoci.

Staňte se členem

Členem našeho združení se může stát každý. kdo chce přispět k dosahování cílů sdružení svou vlastní činností a podle svých schopností.

Podpořte nás

Děkujeme všem, kteří svými finančními prostředky podporují činnost našeho sdružení. Chcete-li nás podpořit také, vyplňte prosím, darovací smlouvu.